Brian Berg

Egeløvsvej  22, 2830 Virum

                                                                                                                                                                                                                                       

Tlf:       4585 4030

 

Mob:    2161 4493

E-mail: cv@brianberg.dk

 

39år, Gift, 2 børn

 

 

                   1988-1989 (EFG)

                                                                                                                                                                                                       

Jeg afsluttede folkeskolens FUA i 1988 på Dyrholmsskolen i Herlev, hvor jeg havde haft elektronik i som valgfag i 9. og 10. klasse. Jeg fandt det derfor naturligt at forsætte ad elektronikkens vej. Jeg valgte 1 år på EFG svagstrøms linje på Ballerup og Frederiksberg Tekniske Skole.

 

1989-1990 (Rekrut, Skole, Teori)

Efter EFG søgte jeg ind i forsvaret for at få en uddannelse som elektronikmekaniker ved flyvevåbnet. Jeg bestod optagelsesprøven i maj 1989 og startede således min uddannelse august 1989 på FLSP(Flyvevåbnets Specialskole) i Værløse. Her gik 1 år med teori i div. fag bla. digital/analog teknik, HF og radar teknik, Kredsløbskendskab, en masse fejlfinding og en masse tests.

 

1990-1994 (Datakommunikation, Elektronisk fejlfinding, Installation, Svendebrev)

Efter 1års teori, kom jeg til FTK (Flyvertaktisk Kommando) i Karup i Midtjylland. Her arbejdede jeg som tekniker på FIKS (Forsvarets Integrerede Kommunikation System). FIKS var et landsdækkende netværk med knudepunkter placeret på 9 strategiske lokationer i Danmark, der var forbundet via 64Kbps trunks. Disse knudepunkter havde så udvalgte ”nøgle” myndigheder tilkoblet via 9600Kbps linjer. Af disse var der ca. 150 på landsplan. FIKS var et ”Fortroligt” klassificeret system, hvorfor alle linjer var krypterede. Her var mit job som kørende tekniker at fejlfinde på div. enheder ex. multiplexere, modems, kryptoer, mm. samt fejlfinding på protokol V24/RS232. Hjemme på værkstedet var det hovedsageligt finmekanisk reparation og fejlfinding på print niveau af matrix printere og dataterminaler, samt test af alt udstyr. I 1993 var jeg 3 måneder tilbage på skolen FLSP for at erhverve mit svendebrev som elektronikmekaniker.

 

1994-1995 (Datakommunikation, Elektronisk fejlfinding, Installation)

Da der i 1994 blev en stilling ledig i FIKS på sjælland/Vedbæk søgte jeg, og fik denne. Det varede dog kun 1 år før FIKS blev nedlagt til fordel for det nyoprettede FIT(Forsvarets Informatik Tjeneste)

 

1995-1997 (Cisco, Switch, TCP-IP, Frame-Relay, OSPF, Fiberoptik, AIX, UNIX)

FIT skulle oprette et helt nyt landsdækkende netværk FIIN (Forsvarets Integrerede Informatik Netværk) hvorpå alle forsvarets myndigheder skulle forbindes. FIIN skulle sørge for at alle forsvarets brugere kunne kommunikere med hinanden via e-mail, telefoni mm. Samtidig skulle det eksisterende FIKS nedlægges og erstattes af X-post et helt nyt og tidssvarende klassificeret system, baseret på klient/server teknologi.

Pga. af min erfaring som FIKS tekniker blev jeg sammen med 5 kollegaer spurgt om jeg ville være med til at starte dette op.  Det sagde jeg og 2 kollegaer ja til. Således blev jeg en del af et team på 4 teknikere der skulle stå for etableringen af FIIN’s WAN del.

FIIN bestod, ligesom FIKS, af 9 Knudepunkter strategiske steder i Danmark, forbundet med 2Mb trunks. Knudepunktet havde så et antal underliggende myndigheder tilkoblet via 64Kbps linjer. Alle linjer var naturligvis også krypterede. På knudepunkterne skulle der bruges IBM’s NBBS 2220 switche, samt Cisco 4500 routere. Disse skulle udgøre backbonet i netværket. Til de underliggende myndigheder blev der valgt Cisco 2514 routere.

I tæt samarbejde med IBM, blev jeg og teamet oplært i hvordan 2220 switchen virkede og hvordan den skulle konfigureres mm. Jeg fik specielt tilpassede kurser i routnings protokoller, bla. OSPF og Frame-Relay. Jeg lærte om TCP-IP, IP adresser, subnetmasks mm. De første par år i FIT gik således meget med installation og konfiguration af cisco 2514 routere og konfiguration af 2220 switche i hele Danmark. I denne fase var der naturligt mange ”børnesygdomme” hvilket krævede en del fejlfinding af hele netværket. Eks. Forkert konfig i routere/switch, Clockfejl mm. på TDC’s linjer der terminerede i V.35 interfaces var almindelige, eller problemer med forkert konfigurerede modems eller kryptoer forekom også. En tid som jeg lærte meget af, og fandt meget spændende.

Samtidig med dette blev jeg også uddannet på det nye x-post system. X-post kørte i starten på SCO Unix servere og jeg var i tæt samarbejde med Systematic med til at installere disse over hele landet. Xpost består af 6 knudepunkter som alle er forbundet via FIIN’s backbone. På disse, er de underliggende xpost myndigheder så tilkoblet via krypterede 9600Kbps linjer for til sidst at ende i en x-terminal hos brugeren. På nogle linjer bliver der også brugt multiplexere da der på nogle lokationer er mere end 1 x-terminal tilsluttet. Pga. Xpost’s klassificerings grad er meget af udstyret forbundet med fiberoptikske kabler, som ikke har nogen elektronisk udstråling. Det har betydet en masse konverterings udstyr fra fiber til RJ-45 kabler, fiber/V.35 osv. hvilket har givet mig en bred erfaring med fiberforbindelser.

For at kunne overvåge alt i disse netværk blev der valgt IBM’s Netview hvilket var IBM’s videreudvikling af HP’s openview. Et overvågnings værktøj der kører på en AIX Unix server. Dette blev derfor også en del af min hverdag med administration af disse. For at kunne løse denne opgave fik jeg div. Unix og AIX kurser, og har siden arbejdet hjemmevant i Unix og netview miljøet.

 

1997-2002 (Dokumentation, CiscoWorks, IOS)

Efterhånden som netværket voksede, var det blevet nødvendigt at opgradere så de underliggende myndigheder fik hurtigere forbindelser og stort set alle gik fra 64Kbps til 256Kbps. Et arbejde som jeg udførte i tæt samarbejde med TDC. Der var også kommet et par teknikere mere til gruppen, hvorfor det også blev nødvendigt at lave en del dokumentation således at nye folk også kunne arbejde på netværket. Jeg udarbejdede derfor i denne tid konfigurerings dokumentation på div. udstyr, bla. terminal servere, Netview,  routere, kryptoer, multiplexere mm. Pga. de nye folk var der nu blevet tid til at optimere netværket. Jeg arbejdede meget med CiscoWorks for at få styr på routernes konfigurationer, ensrette deres IOS versioner, indføre access lister, sørge for korrekt snmp konfiguration mm. Fejlfinding i routerene bliver også mere ”forfinede” IP accounting, debug, arp og mac-address listing bliver næsten brugt dagligt. Alt sammen arbejde jeg finder sjovt og spændende. Samtidig blev Xpost blev også ændret og udvidet fra ca. 150 til ca. 220 lokationer, samtidig blev SCO Unix udskiftet med SUN Unix hvilket betød at jeg også begyndte at arbejde med det. Designet skulle ændres sådan at lokationerne nu skulle ip-krypteres, og jeg var i den forbindelse på et ip-krypterings kursus hos leverandøren i Oslo Norge.

 

2002-2005 (MGX8800, ATM, CWM, Scripting)

I 2002 var netværket forældet. Forsvaret skulle centraliseres og netværket skulle derfor leve op til de krav bla. servergruppen, havde hvis der skulle køres div. applikationer over netværket centralt fra. De ”gamle” IBM 2220 switche blev udskiftet med Cisco’s MGX8800 switche. De gamle cisco 4500 routere blev udskiftet med 3600 og 7200 routere som nu udgør backbonet i FIIN. FIIN blev udvidet fra 9 til 12 knudepunkter, trunkene mellem dem blev opgraderet fra 2Mbps til 45 Mbps og stort set alle tails(underliggende myndigheder) på FIIN blev i denne periode opgraderet til 2Mb linjer. Jeg blev introduceret til ATM teknologi som alle trunks nu skulle køre på. Vi fik også nyt konverterings udstyr til 2Mbps linjerne. Overvågning af de nye MGX8800 foregår med CWM (Cisco WAN Manager) som jeg bla. har haft ansvar for, med installation og administration. Der var også blevet behov for at automatisere nogle af vores daglige rutiner. Derfor lærte jeg at lave mindre Unix scripts og har siden lavet div. scripts til bla. backup, hostlist opdatering mm, cisco fejlfinding mm.  I denne periode blev ITIL også introduceret og implementeret i FKIT.

 

2005-2007 (LAN, Switche)

Efter endnu et organisations skift, blev WAN gruppen som jeg sad i pålagt også at tage os af alle myndigheders LAN’s

Disse havde tidligere været vedligeholdt af lokale IT ansvarlige og var derfor også meget forskellige. De fleste også forældet. Derfor gik største delen af mit arbejde i denne periode med at renovere gamle LAN’s. Dvs. konfigurere og opsætte Cisco switche og routere og nedtage gammelt udstyr. Men også at opbygge helt nye LAN’s til nye myndigheder, lige fra at opsætte rackskabe til test af fiberforbindelser til test af vægstik og konfig i switch. Et spændende arbejde der har givet mig stort indblik i et bredt udvalg af Cisco switche.

 

2007-2008 (Connect Partner - VRF, 802.1x, Firewalls, Procurve, Juniper, Wireless, dokumentation)

I juni fik jeg job hos Connect Partner A/S. Et konsulentfirma ejet af TDC. Connect Partner specialiserede sig i komplette netværk. Dvs. både passiv og aktiv infrastruktur, fiber, kobberkabler, switche, routere, firewalls mm. Her fik jeg ansvaret for serviceforretningen. Det vil sige at jeg skulle sørge for at kunders servicekontrakter blev opfyldt. I den forbindelse blev jeg introduceret til en lang række netværksenheder og teknologier. Bla. Administration og mindre konfigurations ændringer af firewalls, Cisco pix, ASA og Juniper SSG 520-550. Arbejde med wireless netværk, dvs.  Wireless Configuration System WCS, Wireless Controller WLC og Access Points. Stiftet bekendtskab med 802.1x og Cisco Access Control System ACS. Arbejde med Virtuel Route Forwardning VRF. Arbejde med div. Switche fra ProCurve især 2600, 4100/4200 og 5400. Samtidig professionel dokumentation af netværk med visio som værktøj.

 

2008-2009 (IP telefoni, Videokonference)

I Oktober 2008 blev Teknik afdelingen i Connect Partner opkøbt af Eltel Networks.

Her har jeg fortsat mit arbejde for div. Connect Partner kunder. Samtidig er jeg blevet introduceret til IP telefoni. Dvs. Cisco Callmanager opsæt, installation og drift. Hos Eltel fik jeg også til opgave at installere et videokonference opsæt på de 3 hovedlokationer. Dette blev gjort med udstyr fra Italienske Aethra. Jeg har i den sammenhæng også fået en del kendskab til udfordringer og problemstillinger i forhold til Videokonference teknologier.

 

2010- Present  (WAN MPLS, BlueCoat WAN optimering, Procurve 8200, 5400, 3500, WIFI, Checkpoint firewall) 
I Januar 2010 startede jeg hos COWI A/S som Netværksadministrator i Infrastructure & Operations afdelingen. COWI er et international firma med 60-80 lokationer og ca. 6500 ansatte worldwide.
Her har jeg hovedansvar for WAN og LAN Core. Del ansvar for Checkpoint firewall og Procurve WIFI installationer. Hovedsageligt sørger jeg for oprettelse af nye kontorer og integration af datterselskaber og opkøbte firmaer, så de følger COWI standarden, samt drift og udviddelser af eksisterende. Det betyder en del kontakt med TDC som servicerer vores nordiske MPLS netværk med ca. 50 lokationer. Dagligt arbejde med procurve switche 8200, 5400 og 3500 mm. og senest har jeg stået for implementering af Bluecoat WAN optimizers på 12 lokationer pt. i samarbejde med extern leverandør. Samtidig er arbejdet med at installere Procurve WIFI påbegyndt. I sommeren 2011 er jeg blevet introduceret til Checkpoint firewall, og blevet back-up ansvarlig for de ca.15 lokationer de er installeret på. En extern leverandør har driftansvar for disse, hvilket gør at arbejdet mest er håndtering af management værktøjet, og bestilling af nye reglsæt mm. hos leverandør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'There are 10 kinds of people.

Those who understand binary, and those who do not'